คอนโดมิเนียมมี สินสาคร โคกขาม เมืองสมุทรสาคร

คอนโดมิเนียมมี สินสาคร โคกขาม เมืองสมุทรสาคร

KWUID : 692361 โครงการ ชื่อว่า me Sinsakhon / มี สินสาคร Market Center : Capital One 0805625555 ขนาด พื้นที่ ใช้สอย ( Size ) : 25.09 ตารางเมตร (SQM) ชนิด ของ ห้อง (Type Room) : 1นอนน้ำ Fully Furnished อยู่ ใกล้ๆ กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร******************************************************************************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar